اینفوگرافیک و کمیک استریپ برای اولین بار در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت